Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy Politykę cookies odnoszący się do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona naszej witryny

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka

 1. w przeglądarce Opera
 2. W przegladarce Firefox
 3. w przeglądarce Chrome
 4. w przeglądarce Internet Explorer
 5. w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w Kancelarii Notarialnej są: notariusz Magdalena Archutowska (e-mail archutowska@notariusze.waw.pl) oraz notariusz Jan Ozga (e-mail ozga@notariusze.waw.pl).  Kontakt: Aleje Jerozolimskie 55 lok. 9, 00-697 Warszawa, tel. 22 628-76-15.
 2. W Kancelarii Notarialnej nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności notarialnych, a podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i ich zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: Prawo o notariacie, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu).
 4. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom publicznym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. sąd wieczystoksięgowy, sąd spadku, urząd skarbowy, ewidencja gruntów i budynków, jednostki samorządu terytorialnego), a także – w niezbędnym zakresie – podmiotom współpracującym z administratorami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów dotyczących przechowywania w kancelarii notarialnej dokumentów (w szczególności aktów notarialnych) oraz ksiąg notarialnych.
 7. Z uwagi na cel i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych osobowych, a także ich sprostowanie, przenoszenie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, są uregulowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dokonywania czynności notarialnych oraz przechowywania w kancelarii notarialnej dokumentów oraz ksiąg notarialnych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Osoba zamierzająca dokonać czynności notarialnej jest zobowiązana przekazać administratorowi dane osobowe wynikające z przepisów prawa, a niepodanie danych osobowych jest podstawą do odmowy dokonana czynności notarialnej.
 10. W oparciu o posiadane dane osobowe administrator nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ADNOTACJA: Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy (w szczególności reklamy osobistej), ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.